Video: Vis meg ditt pennestrøk

James Randi setter søkelyset på bruk av grafologi i personlighetsutredning og seleksjon av arbeidstakere. En kunst fra en svunnen tid, før datamaskinene gjorde sitt inntog. Mon tro om denne seleksjonsprosessen i dag er redusert til om hvorvidt jobbsøknaden er skrevet med fonttypen Comic Sans eller ikke?