Stanley Milgram i Vietnam

Det finnes en utrolig vakker historie knyttet til Stanley Milgrams berømte lydighetseksperiment, omtalt flere ganger her på Psykologibloggen. Bakteppet er like grusomt som det for Viktor Frankls eksistensielle logoterapi, og vi finner det i Vietnam, 16. mars 1968, nesten 13 år inn i Vietnamkrigen. En kompani amerikanske soldater massakrerte denne dagen mellom 350 og 500 eldre, kvinner, barn og spedbarn i de to nabolandsbyene My Lai og My Khe. Flere av kvinnene ble voldtatt gjentatte ganger, før de ble drept med enten gevær, granater eller bajonetter. Flere av soldatene nevnte i den påfølgende rettsaken at de «fulgte ordre». En soldat adlød ikke ordrene. Han nektet å drepe forsvarsløse sivile, på tross av direkte befaling. Han hadde førstehånds erfaring med hvor blind lydighet kan føre én. Han hadde vært en av Stanley Milgrams forsøkspersoner i 1961.

I omtaler av Milgram-eksperimentet fremheves det ofte en overhengende stor del av forsøkspersonene rapporterte å ha fått noe positivt ut av opplevelsen, og mange beskrev i takkebrev til Milgram hvordan de hadde blitt mer bevisste i sine valg. Eller kanskje rettere sagt, de hadde blitt mer bevisst på at de faktisk tok valg. Historien fra det som har blitt kjent som My Lai-massakren gjorde dypt inntrykk på meg første gangen jeg hørte den. Men så er det også som de sier i mediebransjen: sjekk aldri en god historie!

Det var aldri noen deltager fra Milgram-eksperimentet i hverken My Lai eller My Khe. Milgram mottok imidlertid et brev der en forsøksperson beskriver hvordan han nektet å tjenestegjøre i Vietnam som direkte konsekvens av deltagelsen i eksperimentet. Men, en helikopterpilot ved navn Ronald Lee Ridenhour som fikk høre om massakren, og som deretter spilte en stor rolle i å få den opp i lyset, skulle ha deltatt Princton-versjonen av eksperimentet. Om man sjekker denne historien viser det seg at navnebroren til nevnte Ronald faktisk deltok, men at det da ikke var samme person. Dette er svært trolig opprinnelsen til historien om den ordrenektende soldaten i My Lai.

Milgram-eksperimentet handlet om lydighet, og lydighetens sammenheng med det vi ofte tenker på som ondskap. Vi blir sjokkerte når vi hører og ser hvordan forsøkspersonene tilsynelatende dreper et annet menneske, og fortsetter fordi forsøkslederen sier at «eksperimentet krever det». Det er ubehagelig å vite at det er normale mennesker som gjennomfører dette, og ikke bare psykopatene som Milgrams kollegaer predikerte. Kanskje treffer historien så godt fordi den tilsynelatende viser at vi kan faktisk kan bedre, selv i en situasjon som My Lai-massakren. At vi kan lære å ikke å ikke være onde.