Evaluering av Lyden av Trivsel i HNT

Sammen med Per Øystein Saksvik, Töres Theorell, Trond Skillingstad og Ottar Bjerkeset har u.t. publisert en artikkel i tidsskriftet Arts & Health om det kulturbaserte arbeidsmiljøtiltaket Lyden av Trivsel. Under følger et sammendrag på norsk. Ønsker du å lese hele artikkelen, trykk på denne linken: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17533015.2012.727838

Sjekk også den nylige artikkelen om Lyden av Trivsel i ScienceNordic: http://sciencenordic.com/choir-singing-improves-health-and-work-environment

Bakgrunn:

Intervensjoner som har som formål å fostre et sunt psykososialt arbeidsmiljø er vanlige, samtidig vet man lite om deltakelse i og effekt av slike typer tiltak. Formålet med denne studien var å beskrive forskjeller mellom deltakere og ikke-deltakere i tiltaket “Lyden av Trivsel (LAT), med tanke på demografiske karakteristika, opplevd arbeidsmiljø, psykologiske faktorer og egenopplevd helse. Studiet sammenlignet også deltakeres og ikke-deltakeres retrospektive persepsjon av endring i engasjement, psykososialt arbeidsmiljø og helse i løpet av prosjektperioden.

Metode:

I denne kulturbaserte intervensjonen ble sykehusansatte i Levanger og Namsos invitert til å delta som korsangere, hvor forskjellige sykehusavdelinger formet hvert sitt kor. Majoriteten av ansatte I Helse Nord-Trøndelag (1431 ansatte; 57.4%) besvarte en spørreundersøkelse etter intervensjonen, hvor 426 av disse hadde deltatt I LAT (29,8%).

Resultat:

Vi analyserte forskjellene mellom deltakere og ikke-deltakere på flere descriptive karakteristika, personlighet, jobb-engasjement, tilhørighet, generell helse og krav-kontroll-støtte, såvel som deres selv-opplevde endring I noen av disse variablene. Vi fant lavere deltakelse blant menn, ansatte over 62 og under 38, deltidsansatte, universitetsutdannete arbeidere og helsearbeidere. Videre fant vi mer jobb-engasjement, organisasjonstilhørighet og selv-rapportert positiv endring i psykososialt arbeidsmiljø og generell helse hos deltakere sammenlignet med ikke-deltakere.

Konklusjon:

Evalueringen viser lovende resultater med tanke på bruk av kulturelle aktiviteter som arbeidsmiljøintervensjon, men mer forskning med bruk av mer sofistikerte forskningsdesign er nødvendig.