#8 Prioriteringer i helsevesenet

I denne episoden tar vi for oss prioriteringer i spesialisthelsetjenesten generelt og i psykisk helsevern spesielt. Vi tar for oss hvorfor prioriteringer må gjøres, hvordan det gjøres og utfordringene som eksisterer i å skulle gjøre gode vurderinger. Jan-Ole avslører hvorfor Frode Estil ble så god på ski, og Jonas avdekker utrolige fakta om Vestlandslefsa.

Her er øvrig litteratur til denne episoden:

Prioriteringsveilederene i psykisk helsevern:

Voksne

Barn og unge

Innlegg fra Tommy:

«Har leger og psykologer alvorlige lærevansker?»

Link til HELFO:

HELFO pasientformidling ved brudd på behandlingsfrist

Play