Musikerhelseprosjektet

Om du ønsker å få en oversikt over de studiene som er gjort i forbindelse med musikerhelseprosjektet, så har jeg laget en oversikt over alle sammendragene (med lenker til artiklene) her:The Norwegian Musicians' Health Project - 26. juni 2020 kl. 21.43.02