Et av temaene som det vil bli fokusert en del på i psykologibloggen er de klimaendringene vi opplever for tiden, og hva eventuelt psykologien kan bidra med.

I påvente kan du lese denne artikkelen i New Scientist:
How psychology can help the planet stay cool.

Forsidebilde: Rufus Gefangeren @ flickr