…og mens du står på venteliste (del 1)

Tommy Mangerud setter spørsmålstegn ved ventelisteprioriteringene i psykisk helsevern og tar her opp et tema som mange pasienter i psykisk helsevern har et forhold til, det å bli satt på vent. Tiden på venteliste er frustrerende. Kanskje har man utsatt det å gå til fastlegen i det lengste, og når man igjen må vente lenge på behandling i spesialisthelsetjenesten, så gjør det ikke tilværelsen lettere.

Men hva kan man gjøre i mellomtiden? Enkelte velger kanskje å forsøke seg i floraen av private helsetjenester, men her er utgiftene store, og det er vanskelig å skille de seriøse fra de useriøse. En hel rekke lover mye mer enn det de kan holde, med metoder som har mindre vitenskapelig grunnlag. De seriøse er kanskje de som er nøkterne, de som forholder seg til fakta, de som kanskje av den grunn har større vansker med å selge sitt produkt da det ikke lover 100 prosent symptomreduksjon. Forståelig nok er det mer fristende å søke en behandling som lover at du blir kvitt symptomene på et par minutter, fremfor den som krever flere timer og ikke minst en hel del utfordringer og egenarbeid. Frustrasjonen blir derimot ikke mindre av at den behandling som lover grønne skoger ikke leverer.

Men det finnes også gode alternativer i påvente av at spesialisthelsetjenesten åpner opp porten og slipper deg inn.

Dagens tips er nettstedet MoodGYM, en nettbasert selvhjelpsløsning for personer med depresjon og angstproblematikk. MoodGYM er et resultat av et samarbeid mellom forskere i Australia, forskere ved Universitetet i Tromsø og nasjonalt senter for telemedisin. MoodGYM har vist seg å være effektiv i reduksjon av depressive symptomer og er ikke minst et GRATIS tilbud for hele befolkningen. Programmet finnes både i norsk og engelsk versjon.

Her finner du MoodGYM

Verdt litt oppmerksomhet. Lykke til.

Forsidebilde: kalandrakas@flickr.com