Risikokompass: Større sannsynlighet for dødsulykke enn Yatzi

I flere artikler har vi diskutert rasjonalitet og menneskets manglende evne til å være rasjonelle. Spesielt gjelder dette i vurderingen av sannsynlighet.

Mennesker bekymrer seg for mye. Nesten alltid er bekymringene bortkastet. Kanskje er de godt begrunnet, men likevel nesten alltid bortkastet. Neste gang du bekymrer deg for noe skummelt, bør du ta en titt på tabellen under. Tallene er primært hentet fra SSB.

Husk imidlertid følgende:

  • Hvis man tar utgangspunkt i en levealder på 80 år, må sannsynligheten for en årlig hendelse være over  0,8 %, for at du skal ha større sjanse for å oppleve hendelsen, enn at du ikke gjør det.
  • Risikofaktorer er ikke inkludert. Alder, kosthold, røykevaner, risikoatferd, sykdommer, handikap, arvelighet osv, spiller naturligvis en sentral rolle.
  • Ikke alle tallene er sammenliknbare. Sjansen for en dødsulykke er for eksempel oppgitt per år, mens sjansen for flyulykke er oppgitt per tur. Tar du flere turer i løpet av et år, øker naturligvis sannsynligheten – selv om den fortsatt er forsvinnende liten (tilnærmet ikke-eksisterende).

ScreenShot003 (2)

Vedr den homøopatiske blandingen: For å få gitt et eneste molekyl av det som middelet angivelig inneholder til en eneste person, må du gi to milliarder doser til hver enkelt av jordens beboere, hvert eneste sekund i fire milliarder år!! Ingen umiddelbar fare for bivirkninger, med andre ord.

Og for ordens skyld. Ja, det er større sjanse for å dø i en ulykke, enn å få Yatzi på et kast. Men husk at du har mange kast i Yatzi. Hvis du bruker alle kastene (45 stykker) på å få Yatzi på et kast, er sannsynligheten 0,6 %. Hvis du spiller 50 runder Yatzi i løpet av et år er sannsynligheten 27 %. Og hvis dere er 4 stykker som spiller hver gang, er sannsynligheten for at en av dere får Yatzi på et kast, i løpet av året på hele 72 %.