Capgras syndrom

I dag tenkte jeg skulle ta kort for meg et sjeldent psykologisk fenomen: Capgras syndrom.

Capgras syndrom ble først beskrevet i en artikkel av Joseph Capgras i 1923. Forekomsten av Capgras sies å være relativt sjelden, likevel kunne et tyrkisk prevalensstudie fra 2003 dokumentere at 1,3 prosent av pasientpopulasjonen ved en psykiatrisk avdeling svarte til diagnosekriteriene for Capgras, over en periode på 5 år. Undertegnede har ikke oversikt over om det er gjort noen norske prevalensstudier av fenomenet.

En pasient med Capgras syndrom lever med en vrangforestilling om at en mann/kone, venn eller nær slektning har blitt byttet ut med en eksakt kopi, en dobbeltgjenger. Vrangforestillingen forekommer som oftest hos pasienter som svarer til diagnosekriteriene for schizofreni, men fenomenet kan også blant annet forekomme ved hjerneskade eller ulike demenstilstander.

Man har enda ikke funnet et helt klart svar på hvordan dette fenomenet oppstår. Dog eksisterer det spennende forskning på området, hvorav de mest interessante funnene er innenfor det nevropsykologiske/psykiatriske feltet.

De mest fremtredende teoriene i dag ser på Capgras syndrom som et resultat av en nevrologisk defekt, som manifesterer seg på en slik måte at, selv om pasientene klarer å kjenne igjen ansikter, så har de tydelige problemer med å oppleve de automatiske følelsesmessige responsene som pasienten tidligere har kunnet assosiert med ansiktene. Teorien er derfor at vrangforestillingen utvikler seg som en konsekvens av denne defekten. Hvor pasientene forsøker å finne en grunn til at dette fraværet av følelsesmessige responser oppstår. Med grunnlag i dette trekker pasienten en slutning om at: «siden jeg ikke føler noe for denne mannen/damen lenger, så kan det heller ikke være han/henne, men en utgir seg for å være han/henne». En uvanlig opplevelse, som følge av en nevrologisk defekt, danner med andre ord grunnlag for feilressonering og påfølgende vrangforestilling.

Ønsker du å lese mer om fenomenet anbefales engelske wikipedia. Her finner du også referanser for videre lesning:

{en:Capgras delusion} Wikipedia

Se forøvrig video nummer to i denne posten for en førstehånds beskrivelse av en av forskerne på området:

Nevro: Hjernen

Tyrkisk prevalensstudie

En artikkel av Forskning.no

Forsidebilde: jesse.millan@flickr.com