Karl Jaspers (1883-1969). En ny tilnærming til vrangforestillinger

Karl Jaspers var født i Oldenburg i Tyskland 23. februar i 1883 hvor hans mor drev jordbruk og hans far drev med juss. Han fulgte i sin fars fotspor og begynte å studere juss, men fant ut at medisin interesserte han mer og skiftet studie. Han ble utdannet i Heidelberg, München, Berlin og Göttingen (Berman, […]

Paul Eugen Bleuler (1857-1939) Schizofreniens far

Bleuler var født i Zollikon nær Zurich i Sveits. Hans foreldre var velholdte bønder. Han begynte å studere medisin i Zurich, men dro også til andre steder som Paris hvor han lærte om hypnose og suggesjon. Han var også i München på et tidspunkt, men returnerte etter hvert til Zurich og begynte å arbeide på […]

Emil Kraepelin (1856-1926) og den kliniske metode

Emil Kraepelin, født i Neustrelitz i Tyskland, har vært et gjennomgående navn i psykiatrien. Han kom fra en velstående tysk bondefamilie og hadde først ambisjoner om å studere naturvitenskap, men endte med å velge medisin. Kraepelins valg av psykiatri kan ha blitt påvirket av Wundt som oppfordret han til å studere det ”abnormale” (Boyle, 2000). […]

Cotards delusion og nevropsykologiske teorier

Cotards delusion Dette er en type vrangforestilling som ikke er en del av DMS, men man mener det har slektskap til det. Man kan heller ikke finne den som egen subtype i DSM eller ICD. Cotards delusion blir populært sett på som vrangforestillingen om å være død eller ikke å eksistere. Det ble først rapportert […]

Delusional Misidentification Syndrome (DMS)

Delusional misidentification syndrome er et syndrom som i samsvar med hva navnet viser til, vrangforestillinger hvor man identifiserer noen eller noe feil, eller på feilaktig måte. Det har ikke vært inkludert i DMS til manges overraskelse, og irritasjon (se Munro, 1999; Gardner-Thorpe & Pearn, 2004). Tanken er at det burde inkluderes for eksempel som de […]

Intermetamorfose

Intermetamorfose ble først kommentert av Jean Marie Tusques (1909–1983) (se Brimstedt, 2004). Som det ligger i navnet er det snakk om en forvandling eller omdanning (ofte av ansikter). Her opplever man at en selv eller andre forvandles fysisk og/eller psykisk til noen andre eller noe annet. Brimstedt (2004) viser til eksempler hvor en kvinne med […]

Frégoli delusion

Frégoli delusion er en annen type vrangforestillinger man finner i DMS (Delusional misidentification syndrome), men er noe mindre kjent enn Capgras delusion, og forekommer sjeldnere. I motsetning til Capgras delusion (og Cotards delusion) er ikke Frégoli delusion oppkaldt etter han som gjorde fenomenet kjent. Leopoldo Frégoli (1867-1936) ble kjent for sine scenekunster hvor han kunne […]