Psykologitrivia: Achluofobi – redsel for mørket

Achluofobi, eller mørkredsel, innebærer å ha en gjennomgripende og vedvarende frykt for mørket. Selv om man rasjonelt forstår at mørket ikke utgjør noen reell fare, skaper mørket en så høy aktivering av frykt at mørket unngås. Til tross for for at mørkredsel er en godt kjent problematikk, finnes det ikke mye litteratur om hverken opprinnelse […]

Terapiformer: Eksponering

Dette er en artikkel som er en del av terapiformer-serien. Denne gangen velger jeg å gå kort igjennom eksponering som et terapeutisk virkemiddel. Med andre ord, ikke en spesifikk form for eksponeringsterapi. Det finnes en rekke gode terapiformer som benytter seg av eksponering. Blant annet kan leseren begynne med å lese om ACT, som er […]