Normalutvikling hos ungdommer

Barns utvikling er godt beskrevet ut fra forskjellige tradisjoner og ut fra mange faggrener. I psykologien har fokuset i stor grad handlet om ungdommers skeivutvikling og hvordan intervenere hvis man ser en uønsket utvikling. For i det hele tatt å snakke om en ”syk utvikling” må man vite hva en naturlig og ”frisk utvikling” er. […]

Ingen Bunn Syndrom

”Ingen Bunn Syndromet” (IBS) er opprinnelig et begrep hentet fra boken Bodemloos bestaan. Problemen met adoptiekinderen av Geertje van Egmond fra 1987. I amerikanske utgivelser kan man se samme fenomenet best beskrevet som ”love disorder”. I følge Joachim Haarklou, i et innlegg i Verdens Barns medlemsblad nr 1-2008, brukes bregeper som tilknytningsforstyrrelse eller institusjonkarakteravvik mest […]

Utroskap. Del VI: Er mennesket monogam eller polygam av natur?

Den siste tiden har det vært en oppblomstring av debatten rundt arv og miljø, evolusjonsteori og sosialkonstruktivistisk teori. Et relevant spørsmål kan være om det er naturstridig at vi skal være monogame. Dette i motsetning til polygami. Sammenligner vi oss med andre monogame og polygame arter ser vi at vi har mer tilfelles med polygame […]

Utroskap. Del V: Veien videre.

Veien videre Det vanskeligste spørsmålet for mange er ”hva gjør vi nå?” Alle utroskapsepisoder er forskjellige og alle forhold de skjer i er forskjellige så det er vanskelig å være normativ, men jeg vil likevel ta opp relevante problemstillinger og reflektere rundt disse forhåpentligvis til hjelp for andre. Bli eller gå? Dette er et noe […]

Utroskap. Del IV: Hvordan håndterer jeg mine reaksjoner og hvor lenge varer de?

Hvordan håndterer jeg mine reaksjoner og hvor lenge varer de? Det største problemet jeg møter er ikke å identifisere hva som er vanskelig og se hvilke ekstra belastninger man har, men mange har store vansker med å håndtere sine reaksjoner. Man er ute etter en ”quick-fix”, noen velvalgte ord fra en god terapeut og man […]

Utroskap. Del II: Hvordan kunne det skje?

Hvordan kunne det skje? Dette er ofte et av de første spørsmålene man stiller seg etter man har avdekket at partneren har vært utro. Hvordan det ble slik kan være litt enklere å forstå om man ser på hvilken type utroskap det er snakk om. Frode Thuen (2006) peker på at det er tre typer […]

Utroskap. Del I: Mistanke

Mistanke Dette kan være første varselssignalet man opplever om en partner har et forhold på si. Det kan også kjennes som sjalusi for noen. Noen peker på en bestemt person eller bestemt hendelse de mener rettferdiggjør mistanken, mens andre forteller at de ikke har en spesifikk grunn til å være mistenksomme, men klarer ikke å […]

Utroskap. En praktisk veiledning. Innledning

Innledning Utroskap er et fenomen som de fleste kjenner til, om det er igjennom Hollywoodfilmer eller om det er noe de har opplevd tettere på kroppen. I mitt virke på et familievernkontor møter jeg par med parproblemer som skyldes utroskap ukentlig. Ofte er disse parene ikke interessert i å høre teorier på hvorfor mennesker har […]