Biofobi og Biologisme: Introduksjon

En del viktige ideologiske argumenter mot biologiske perspektiver har etablert seg som urokkelige sannheter i moderne samfunnsvitenskap. På denne måten legger de kontinuerlige føringer for den akademiske og intellektuelle debatten – både gjennom debattens fokus, og hva debatten er blind i forhold til. Det er grunn til å anta at disse argumentene egentlig er feilaktige fordommer, selv om de oppsto blant den biologiske og intellektuelle eliten på 70-tallet.

Evolusjonspsykologiserien: Prolog

Om evolusjonspsykologiserien: Med tillatelse fra redaksjonen i Impuls (et psykologisk magasin utgitt ved UiO) og artikkelforfatter Leif Edward Ottesen Kennair (Førsteamanuensis og instituttleder ved Psykologisk Institutt, NTNU), har vi nå æren av å kunne presentere en serie om evolusjonspsykologi, basert på to lengre artikler som tidligere er publisert i ovennevnte tidsskrift. Artiklene, med navn: «Hvorfor er […]

Et lite stikk til Larmack?

Epigenetikken gir et lite stikk til Lamarck, sier Dag O. Hessen iMorgenbladet. Dag og Tid rapporterer om det samme. Men dette er en misforståelse, som Richard Dawkins påpeker i boken The Extended Phenotype fra 1982. Jean-Baptiste Lamarck tas i denne sammenheng til inntekt for teorien om at arter forandrer seg etter direkte påvirkning fra miljøet. Sjiraffens lange […]

Ordliste for ferske kjønnsforskere

Du begynte på Blindern uten å være helt sikker på hva du ville bli. “Kjønn og kultur, ja, det høres jo interessant ut”, tenkte du. Men at det skulle være så vanskelig! Endeløse workshops om semiotikk, ubegripelige forelesninger om Foucault. Og hva er nå egentlig dekonstruksjon? Vel, ferske kjønnsforsker, her er redningen. Under har vi […]

P-piller og makevalg

Mennesker er rare i det at vi har sex hele tiden. Hos en del andre arter går det mer i perioder. Mange av våre nærmeste slektninger blant primatene har bare sex nå hunnene er i brunst. Det er også da de har eggløsning og er fertile, så her har vi enda et gjennomtenkt system fra […]