Normalutvikling hos ungdommer

Barns utvikling er godt beskrevet ut fra forskjellige tradisjoner og ut fra mange faggrener. I psykologien har fokuset i stor grad handlet om ungdommers skeivutvikling og hvordan intervenere hvis man ser en uønsket utvikling. For i det hele tatt å snakke om en ”syk utvikling” må man vite hva en naturlig og ”frisk utvikling” er. […]

Seksuelle overgrep begått av barn

Tema blir belyst med utgangspunkt i Ingnes og Kleives bok «I møte med unge overgripere». Seksuelle overgrep begått av barn En forståelse vi har er at overgrep mot barn blir gjort av voksne. Stereotypiske overgriperen er en ukjent voksen mann. Dette har vist seg å stemme i ca 10% av tilfellene (Finkelhor, 1984). Overgriperen har […]

Systemisk overlapping

På sykehus, institusjoner, distriktspsykiatriske avdelinger, fengsler og mange andre steder hvor et skift blir avløst av et annet vil det første skiftet videreføre kunnskap eller erfaringer til det neste. Denne overføringen kalles i mange sammenhenger overlapping. Barry Mason (1994) undersøkte hvordan disse overlappene ble gjennomført og hvordan informasjon som ble gitt videre. Han fant at […]

Ingen Bunn Syndrom

”Ingen Bunn Syndromet” (IBS) er opprinnelig et begrep hentet fra boken Bodemloos bestaan. Problemen met adoptiekinderen av Geertje van Egmond fra 1987. I amerikanske utgivelser kan man se samme fenomenet best beskrevet som ”love disorder”. I følge Joachim Haarklou, i et innlegg i Verdens Barns medlemsblad nr 1-2008, brukes bregeper som tilknytningsforstyrrelse eller institusjonkarakteravvik mest […]

Utroskap. Del VI: Er mennesket monogam eller polygam av natur?

Den siste tiden har det vært en oppblomstring av debatten rundt arv og miljø, evolusjonsteori og sosialkonstruktivistisk teori. Et relevant spørsmål kan være om det er naturstridig at vi skal være monogame. Dette i motsetning til polygami. Sammenligner vi oss med andre monogame og polygame arter ser vi at vi har mer tilfelles med polygame […]

Utroskap. Del V: Veien videre.

Veien videre Det vanskeligste spørsmålet for mange er ”hva gjør vi nå?” Alle utroskapsepisoder er forskjellige og alle forhold de skjer i er forskjellige så det er vanskelig å være normativ, men jeg vil likevel ta opp relevante problemstillinger og reflektere rundt disse forhåpentligvis til hjelp for andre. Bli eller gå? Dette er et noe […]

Utroskap. Del IV: Hvordan håndterer jeg mine reaksjoner og hvor lenge varer de?

Hvordan håndterer jeg mine reaksjoner og hvor lenge varer de? Det største problemet jeg møter er ikke å identifisere hva som er vanskelig og se hvilke ekstra belastninger man har, men mange har store vansker med å håndtere sine reaksjoner. Man er ute etter en ”quick-fix”, noen velvalgte ord fra en god terapeut og man […]

Utroskap. Del III: Kartlegging av fysiske og emosjonelle reaksjoner.

Fysiske og emosjonelle reaksjoner Enten det gjelder deg som har vært utro, eller partneren som har blitt bedratt så kan det komme en fysisk (somatisk) og/eller emosjonell reaksjon på det som har skjedd. Disse reaksjonene har jeg sett har vært veldig individuelle. Fra de som trekker litt på skuldrene til de som får en alvorlig […]

Utroskap. Del II: Hvordan kunne det skje?

Hvordan kunne det skje? Dette er ofte et av de første spørsmålene man stiller seg etter man har avdekket at partneren har vært utro. Hvordan det ble slik kan være litt enklere å forstå om man ser på hvilken type utroskap det er snakk om. Frode Thuen (2006) peker på at det er tre typer […]

Utroskap. Del I: Mistanke

Mistanke Dette kan være første varselssignalet man opplever om en partner har et forhold på si. Det kan også kjennes som sjalusi for noen. Noen peker på en bestemt person eller bestemt hendelse de mener rettferdiggjør mistanken, mens andre forteller at de ikke har en spesifikk grunn til å være mistenksomme, men klarer ikke å […]