Tankefeil – Middle ground

Å diskutere er ikke lett. Et problem er at du kan være feilinformert, altså at dine argumenter bygger på faktafeil. Et annet problem som kan oppstå er at din resonnering og logikk bryter sammen. I denne serien ønsker jeg å gi noen eksempler på vanlige «logical fallacies», eller tankefeil, som de fleste av oss av […]

Tankefeil – Moving the goalposts

Å diskutere er ikke lett. Et problem er at du kan være feilinformert, altså at dine argumenter bygger på faktafeil. Et annet problem som kan oppstå er at din resonnering og logikk bryter sammen. I denne serien ønsker jeg å gi noen eksempler på vanlige «logical fallacies», eller tankefeil, som de fleste av oss av […]

Video: Terapi på din iPhone?

De siste ukene har jeg forsøkt en liten mobil-app som heter «M!ndi». Dette er en selvhjelpsapplikasjon som er ment å skulle hjelpe personer som sliter med ubehagelige tanker/følelser. Applikasjonen er basert på aksept og forpliktelsesterapi (se artikkel skrevet om dette tidligere). Det jeg har forsøkt til nå er gratisversjonen. Selv om det virker som en god […]

Video: Vis meg ditt pennestrøk

James Randi setter søkelyset på bruk av grafologi i personlighetsutredning og seleksjon av arbeidstakere. En kunst fra en svunnen tid, før datamaskinene gjorde sitt inntog. Mon tro om denne seleksjonsprosessen i dag er redusert til om hvorvidt jobbsøknaden er skrevet med fonttypen Comic Sans eller ikke?